Quy trình điều trị

Quy trình điều trị bằng Ortho-K của hãng Global-OK Vision rất đơn giản nhưng yêu cầu tuân thủ một cách chặt chẽ (Quy trình được Hội chỉnh hình giác mạc và kiểm soát cận thị Hoa Kỳ AAOMC xây dựng)

Quy trình đặt kính áp tròng ban đêm, kính áp tròng ban đêm, kính áp tròng ban đêm hiệu quả
Global-OK Vision®, GOV, kính áp tròng ban đêm, kính áp tròng ban đêm hiệu quả, kính áp tròng ban đêm chất lượng

A. Khám mắt

Global-OK Vision®, GOV, kính áp tròng ban đêm, kính áp tròng ban đêm hiệu quả, kính áp tròng ban đêm chất lượng

B. Tư vấn

Global-OK Vision®, GOV, kính áp tròng ban đêm, kính áp tròng ban đêm hiệu quả, kính áp tròng ban đêm chất lượng

C. Đặt thử kính (fitting) và phân tích

Global-OK Vision®, GOV, kính áp tròng ban đêm, kính áp tròng ban đêm hiệu quả, kính áp tròng ban đêm chất lượng

D. Nhận hàng từ Mỹ sau 2 – 3 tuần

Global-OK Vision®, GOV, kính áp tròng ban đêm, kính áp tròng ban đêm hiệu quả, kính áp tròng ban đêm chất lượng

E. Thực hiện điều trị 1 tháng

Global-OK Vision®, GOV, kính áp tròng ban đêm, kính áp tròng ban đêm hiệu quả, kính áp tròng ban đêm chất lượng

F. Khám định kỳ trong 3 tháng đầu

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.
0